حق عضویت در انجمن اسب

وضعیت
موضوع بسته شده است.

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
از 89/11/02 انجمن اسب بصورت حق عضویتی اداره خواهد شد.
اتخاد این تصمیم برپایه خدمات دهی تخصصی در زمینه صنعت اسب است. و علاقمندان و تولیدکنندگان را بسمت استفاده بهتر از این حجم اطلاعات خواهد برد, که برای نگهداری و ادامه نیازمند هزینه است و از توان یک نفر خارج است. از آغاز این سیستم بصورت گروهی ایجاد و اداره شده و به همین منوال نیز ادامه خواهد داشت. و در ازای آن به اعضا خدمات مضاعف ارائه خواهد شد.

در در ادامه از وجود پیشکسوتان در مطالب برای اظهار نظر دعوت خواهد شد.

مبلغ عضویت ماهانه نیز 5000 تومان برای کاربران عادی و 50000 تومان برای تولیدگنندگان (معرفی اسب برای فروش و معرفی سیلمی و ....) میباشد.
در صورت پرداخت یکجا دوماه تخفیف, پرداخت شش ماه یکماه تخفیف وجود دارد.

از کاربران قدیم نیز تعدادی بصورت افتخاری به فعالیت بدون پرداخت عضویت ادامه خواهند داد.


شماره کارت: 6037991836062103 شماره حساب: 0303658116000
سیبا - بانک ملی - امیرحسین قاسمی
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا