تيم ملي چوگان ايران تشكيل مي‌شود

parsmanesh

New member
با حضور مدرس بين‌المللي از آفريقاي جنوبي براي اولين بار تيم ملي چوگان ايران تشكيل مي‌شود.
rtl_arrow.gifجولين گوين‌چپلن، مدرس بين‌المللي اهل آفريقاي‌جنوبي به ايران سفر كرده تا با برگزاري كلاس‌هاي توجيهي وضعيت اين رشته را در ايران ارتقا دهد.
وي با دعوت بازيكنان با استعداد و توانمند اين رشته و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، براي اولين بار تيم ملي چوگان ايران را تشكيل خواهد داد تا اين تيم بتواند در مسابقات برون‌مرزي شركت كند.
اين مدرس بين‌المللي چوگان حدود يك ماه در ايران حضور خواهد داشت و كلاس‌هاي مختلف آموزشي را برگزار خواهد كرد.
 
در جستجوی یک دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت برای ادامه تحصیلات، انتخاب یک مؤسسه با اعتبار و استانداردهای بالا بسیار حیاتی است. دانشگاه‌هایی که توسط وزارت بهداشت تأیید شده‌اند، به دانشجویان اطمینان می‌دهند که دوره‌های آموزشی و مدرکی که ارائه می‌دهند، با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ است. علاوه بر این، دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت به دانشجویان فرصت‌های ارتباطی و شبکه‌سازی با حرفه‌ایان حوزه بهداشت را فراهم می‌کنند، که این ارتباطات می‌تواند در آینده حرفه‌ای دانشجویان تأثیرگذار باشد. از طرفی، دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت به دانشجویان فرصت می‌دهند تا در پروژه‌ها و تحقیقات مرتبط با علوم بهداشتی شرکت کنند، که این تجربیات می‌تواند ارتقاء دهنده مهارت‌ها و دانش علمی آنان باشد. در نهایت، انتخاب یک دانشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت، یک گام مهم برای ساختن پایه‌های مستحکم و موفقیت در حوزه بهداشت است.
 
بالا