تقویم استقامت استان کرمان در سال 1390

علی اصفهانی

Active member
26 فروردین 1390 سیرجان - مزرعه شریف ( برگزار شد)
20 خرداد 1390 کرمان باشگاه مردان فارس
18 شهریور 1390 سیرجان ( به احتمال زیاد باشگاه آقای دکترصالحی)
6 آبان 1390 رفسنجان
آذر ماه 1390 کرمان که انشاالله مسابقه fei است که تاریخ دقیقش را رییس کمیته استقامت متعاقبا اعلام میکنند .
21 بهمن 1390 رفسنجان - قهرمانی استان
 
بالا