اگوگ

mehdi shafie

New member
موقعیتی که دراختیار این اسب قرار گرفت و با مادیانهایی که کشش شد در اختیار هیچ سیلمی زیر 10000$ دیگری قرار نگرفت
 
واقعا مرگ این اسبهای عالی چقدر ناراحت کننده است.با این که هیچ کدوم مال من نیستن و به من هیچ ربطی ندارن باز هم شنیدن خبر مرگشان ناراحتم می کند...:sadsmiley::sadsmiley::sadsmiley::sadsmiley::sadsmiley::sadsmiley:
 
بالا