"اولین نمایشگاه بین المللی صنعت اسب ایران " i.i.h.i.e 2011

a_saberi

Member
با اهدافی چون معرفی پتانسیل های موجود در کشور ، فرهنگ سازی در صنعت اسب ، چگونگی سرمایه گذاری در صنعت اسب ایران و بستر تعامل و همکاریهای بیشتر در این صنعت در تاریخ 29 شهریور الی 1 مهر ماه 1390 در محل نمایشگاهی هتل المپیک تهران در فضای تحت پوشش 3000 متر مربع شامل سالن های a ، b ، c و فضای باز اطراف سالن های مذکور برگزار می گردد.
 
بالا