اولین زمین خوردن

ali.sh

Member
همه تجربیات جالبشون از زمین خوردن گفتن پس من هم اولین زمین خوردنم رو می گم
اولین اسبی که ما خریدیم یه مادیون دره شور بود به اسم غوغا من بعد از امتحانات اومدم سیرجون اولین بار بود که دیدمش
وهمه خانواده اصرار کردن که سوار شو من زیاد سواری بلد نبودم به زور سوار شدم ویه خیابون خاکی رو تا تهش رفتم وبرگشتن خود اسب چهار نعل کوتاه شد و تا اینکه به در باغ رسید رفت تو در ولی من به راهم ادامه دادم وبا مچ دستم زمین خوردم وخلاصه پیچ پیچید ولی من نپیچیدم
غوغا بعدها خیلی منو زمین زد
وحالا یک نریون خالص ایرونی دارم که اونهم منو بدجوری زمین زد و مینیسک زانو پاره شد که اخرین زمین خوردن من بود
البته بعدش به خاطر پام مدت زیادی سواری نکردم وگرنه بیشتر زمین خورده بودم
 
بالا