آراج (طلاقوش * شمشاد 2) ن

به شخصه چند مادیان که تولید دکتر قیادی بود دیدم به رنگ سمند
ایرانگل خون داره اما نه آنقدر که 2خون بشه گفت بهش
مادر بزرگش درصدی از خون قوش پاکستان داره در صورتی که هیچ اسب ترکمنی نداریم که 5نسل پدر مادریش مشخص و بشه گفت خالصه !!
 

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
به شخصه چند مادیان که تولید دکتر قیادی بود دیدم به رنگ سمند
از اونا که شخصن دیدید دوتاشو نام میبرید؟

ایرانگل خون داره اما نه آنقدر که 2خون بشه گفت بهش
مادر بزرگش درصدی از خون قوش پاکستان داره در صورتی که هیچ اسب ترکمنی نداریم که 5نسل پدر مادریش مشخص و بشه گفت خالصه !!

اونایی که 5 نسلش رو نمیدونید پیشکش
اونایی که همه میدونن, و دوخونیشون تو یک نسل قبله رو باید دید.

خدا پدر مرحوم فیروزو بیامرزه که طلاقوشی رو تولید کرد که بره جرگلان و ازش کشش کنن, ولی هیچ طلاقوش دویی با مادیونای جرگلان در نیومد با سالی 50 تا کره.
 
سلام آقای قاسمی یک مقدار جمله بندیتون رو از نظر املا اصلاح کنید (
اونا که شخصن دیدید دوتاشو نام میبرید؟
) وهمچنین اینقدر با اطمینان نظر ندید.لوییز اگر عقلش بیشتر کار میکرد به جای ادامه دادن نسل دوخون های ترکمن اقدام به واردات اخال اصیل میکرد. همه اخال دارشدن حتی اسلواکی وژاپن و لیبی ...............................!!!!!!!!!!!!!!!!
 

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
سلام آقای قاسمی یک مقدار جمله بندیتون رو از نظر املا اصلاح کنید (
اونا که شخصن دیدید دوتاشو نام میبرید؟

یکسال رد شده از تاریخ مطلب قبل
شما نام ببر

لوییز اگر عقلش بیشتر کار میکرد به جای ادامه دادن نسل دوخون های ترکمن اقدام به واردات اخال اصیل میکرد. همه اخال دارشدن حتی اسلواکی وژاپن و لیبی ...............................!!!!!!!!!!!!!!!!
من در موقعیتی نیستم که درباره عقل ایشان و موقعیتی که ایشان ان روز داشته نظری بدم
 
بالا